PD_2021

Pachet de informații (aprobat prin Ordinul MCID nr. 95/03.06.2021)

Cererea de finanțare o Secțiunea A: Informații generale (se completează doar pe platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)

Secțiunile B și C* (se completează, se salvează în format .pdf textual și se încarcă pe platforma de depunere on-line www.uefiscdi-direct.ro)
La fiecare secțiune se va menține textul care marchează informaţiile şi secţiunile obligatorii ale cererii.
*S-a înlocuit cererea de finanţare pentru corelarea textului din secţiunile B3 şi C3.
Notă:

Secţiunile B1.2 şi B2 a aplicaţiei vor fi publice. Acestea vor fi încărcate în platforma de depunere, atât ca parte integrantă a cererii de finanţare, cât şi completate în platforma de depunere.

Standarde minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect (se completează doar pe platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.roStandarde minimale de eligibilitate pentru mentor (se completează doar pe platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro) Declaraţii: (se completează, se semnează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf) o ANEXA 7 – Declaraţie pe propria răspundere a directorului de proiect privind nefinanţarea din alte surse, certificarea legalităţii și corectitudinea informațiilor o ANEXA 8 – Declaraţie pe propria răspundere a instituţiei gazdă prin care se certifică acceptarea implementării proiectului în instituţie o ANEXA 9 – Declaraţia pe propria răspundere a instituţiei gazdă privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare Nu trebuie depusă de către universitățile acreditate, institutele Academiei Române și institutele naționale de cercetare – dezvoltare. o ANEXA 10 – Declaraţia pe propria răspundere privind eligibilitatea financiară a instituției gazdă o ANEXA 11 – Acordul mentorului de a mentora directorul de proiect (nu este un formular cu format impus) Domenii științifice Fișa de evaluare

Întrebări frecvente – actualizat în 28.06.2021

Informații utile: o Cererile de finanțare se depun prin intermediul platformei web – www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea și în format tipărit; o Platforma de depunere este disponibilă începând cu data de 10.06.2021 o Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 07.07.2021, ora 16:00; o Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare „finalizat”.

****

                        ******************************************************                    

PN-III-P1-1.1-PD-2021-0145

CONTRACTUL DE FINANȚARE NR. PD 19 din 08/04/2022

Code: PN-III-P1-1.1-PD-2021-0651

Title: Mechanisms of adaptation to the main abiotic stress factors and chemical compounds of the bark in some Romanian provenances of Abies alba

  • Acronym: ROFIRFUTURE
  • Project Leader: Irina Maria MORAR
  • Mentor:  Adriana F. SESTRAȘ
  • Contract period 01/04/2022 – 31/03/2024
  • Project period 24 months

 

ABSTRACT

Compared to the research carried out in the field of forestry and fir breeding, the present study entitled “Mechanisms of adaptation to the main abiotic stress factors and chemical compounds of the bark in some Romanian provenances of Abies alba” stands out for its originality, as it completes the evaluation of phenotypic and biochemical variability for the species, which is currently at the beginning. The fundamental goal of the ROFIRFUTURE project is to expand the doctoral study by identifying and recommending possible genetic resources with an adequate response to the action of abiotic stress factors (saline, water and cold). The aim is to investigate some features of interest that can be used in afforestation and reforestation programs of Abies alba species, using as biological material seven provenances from Romania. Fir bark is analyzed by FT-IR and HPLC techniques, aiming to identify the provenances and / or genotypes with some content rich in chemical compounds of interest to industry, pharmaceutics or cosmetics and the possibilities of capitalizing on them. The multidisciplinary character of the study results from the combination of classical research methods with modern ones and by applying techniques from several fields: forestry, biology, physics, chemistry and breeding.

 

PURPOSE OF THE PROJECT

The main purpose of the project is to evaluate different provenances of Romanian silver fir (Abies alba), in order to identify possible genetic resources of forest interest, with resistance or tolerance to certain abiotic stress factors, with adequate features to ensure forest functions and ecosystem services. In addition, the chemical composition of tree bark will be analyzed, to identify genotypes with a high content of components useful for the quantity and quality of resins and their use for industrial and medicinal purposes.

ESTIMATED RESULTS

Elaboration and publication of scientific articles in peer-reviewed journals, especially ISI (situated in Q1, Q2). Participation in national and international scientific events in the field of the project. Dissemination on the Internet of scientific results, concepts and hypotheses, new research methods and proposed work. The database created will be updated, completed, and the results will be published on specialised websites. Guides, flyers, leaflets disseminated on social media, in higher education institutions, research and production units. The results obtained and their possible impact on forestry research in Romania will be presented and discussed at various debates, round tables and workshops. The concept of successive cycles of forest tree selection will be implemented, with a long-term impact on forestry in our country and globally.

*****************************************************

                        ******************************************************                    

rezultate proiect

Indicatori de rezultat

 

Sinteza rezultatelor: 30 martie 2024

În cadrul raportărilor (intermediare, anuale şi finale) sunt prezentate rezultatele și indicatorii asumați sub forma articolelor ştiinţifice publicate și/sau susținute la manifestări științifice, din cercetările aferente proiectului.

Echipa de cercetare a proiectului a respectat contractul de finanțare, desfășurând activitățile prevăzute, iar rezultatele obținute au fost în conformitate cu cele prevăzute în contractul de finanțare.

La raportarea finală, au fost incluse următoarele rezultate reprezentate de articole publicate în reviste indexate în Web of Science din zona roşie şi galbenă (Q1 şi Q2), încadrate cu tipul de document (document type) ‘article’ (articole originale).

 

Articol publicat în revistă indexată în Web of Science din zona roşie (Q1), încadrată cu tipul de document (document type) ‘article’:

MORAR IM, DAN C, SESTRAS RE, STOIAN-DOD RL, TRUTA AM, SESTRAS AF, SESTRAS P (2023). Evaluation of different geographic provenances of silver fir (Abies alba) as seed sources, based on seed traits and germination. Forests 14:2186. https://doi.org/10.3390/f14112186

Articol publicat în revistă indexată în Web of Science din zona galbenă (Q2), încadrată cu tipul de document (document type) ‘article’:

 

MORAR IM, STEFAN R, DAN C, SESTRAS RE, TRUTA P, MEDELEANU M, RANGA F, SESTRAS P, TRUTA AM, SESTRAS AF (2024). FT-IR and HPLC analysis of silver fir (Abies alba Mill.) bark compounds from different geographical provenances. Heliyon 10(5):E26820. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26820

Articol publicat în revistă indexată în baze de date internaționale (BDI), ex. DOAJ, erih plus etc., încadrată cu tipul de document (document type) ‘article’:

 

MORAR IM, TRUTA AM, STOIAN-DOD RL, DAN C, IORAS F, BOSCAIU M, SESTRAS AF (2023). Responses of silver fir (Abies alba Mill.) seedlings from different geographical locations to low temperature stress. Nova Geodesia 3(4):136. https://doi.org/10.55779/ng34136

 

lucrări susținute la manifestări științifice internaționale, publicate în proceedings-uri cu comitete de redacție și proces de peer review. tipuri de document (document type) ‘abstract’ sau ‘proceeding article’

 

V. BALKAN AGRICULTURAL CONGRESS, 20-23 September 2023, Edirne, Turkey

https://agribalkan.congress.gen.tr/files/site/17/files/AGRIBALKAN%2023%20Congress%20Program(8).pdf

Morar MI, Sestras R, Truta A, Dan C, Sestras A (2023). Silver fir (Abies alba Mill.) seedling response to abiotic stress caused by low temperatures. V. Balkan Agricultural Congress, 20-23 September 2023, Edirne, Turkey. Book of Abstracts. Editors in Chief: Kaya Y, Beşer N. Publisher: Trakya Universities Union and Balkan Universities Association p 301.

https://agribalkan.congress.gen.tr/files/site/17/files/AGRIBALKAN2023%20PROCEEDINGS%20ABSTRACT%20BOOK.pdf

XII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL SCIENCES and XXVIII CONFERENCE OF AGRICULTURAL ENGINEERS OF THE REPUBLIC OF SRPSKA, 24-26 May 2023, Grad Sunca, Trebinje, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

https://agrores.net/wp-content/uploads/2023/05/PROGRAM-FINAL-AgroRes-2023.pdf

Morar IM, Sestras RE, Truța AM, Dan C, Sestras AF (2023). Evaluation of several Romanian geographical provenances of silver fir (Abies alba) based on reproductive traits, in order to identify suitable seed sources. XII International Symposium on Agricultural Sciences “AgroReS 2023”, 24-26 May, 2023, Trebinje, Bosnia and Herzegovina. Book of Abstracts. Editors in Chief: Nježić B, Kelečević B. Publisher: University of Banja Luka, Faculty of Agriculture, University City, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, B&H. P2_59:202.

https://agrores.agro.unibl.org/wp-content/uploads/2023/05/Book-of-Abstracts-AgroReS-2023.pdf